KOMMUNIKATION SKAL MOTIVERE,
UDVIKLE OG FORANDRE
- OG FÅ DIG TÆTTERE PÅ DINE MÅL

Uanset hvad du vil, så øges dine chancer for at nå i mål, hvis du styrker din position i forhold til beslutningstagere, politikere, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og andre væsentlige interessenter. 

Måske sker det bedst ved at præge en dagsorden gennem medierne, systematisk interessevaretagelse, øge kendskabet til dit brand, eller hjælpe en forandring på vej. God kommunikation handler om at fokusere på de aktiviteter, som bidrager til at nå dine mål.  

Det er det, jeg kan hjælpe dig med.

KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING

I min virksomhed [erichsen] arbejder jeg med kommunikation og rådgivning på både strategisk og praktisk niveau. Drivkraften er en lyst til at hjælpe organisationer og mennesker med udvikling,  forandring og med at komme tættere på deres mål.  

Jeg tror på værdien i dybe professionelle relationer og investerer derfor tid og energi på at forstå opgaven og mine kunder, som jeg altid arbejder tæt sammen med om opgaven.   

Jeg rådgiver og klæder kunderne på til at handle selv, men er også udførende på fx at interviewe, skrive pressemeddelelser, monitorere en dagsorden, udarbejde analyser og notater, facilitere etc.  

Professionel rådgivning, analyse og eksekvering kræver viden om de sektorer og brancher opgaverne løses i. De områder jeg har et særligt kendskab til og arbejder mest indenfor, er uddannelse, forskning, entrepreneurship og det maritime Danmark.  

ANALYSE

Kommunikation må aldrig blive et mål i sig selv – og det udgås bedst med den rigtige balance mellem analyse, strategi, planlægning og eksekvering. Du skal med andre ord være sikker på både diagnose og behandling, før kuren sættes i værk. Ikke omvendt. I udarbejdelse af analyser arbejder jeg med en kombination af journalistisk interviewteknik og researchbaserede input, der altid kan skaleres og tilrettelægges det aktuelle behov.

STRATEGI

Formålet med kommunikation er at lykkes med organisationens overordnede strategi, og derfor er afsættet for kommunikation altid organisationens strategi, som fx kan understøttes med en kernefortælling eller en kommunikationsstrategi. 

En kernefortælling og kommunikationsstrategi er ikke kun en skriveøvelse, men en proces, som rigtigt tilrettelagt forankrer strategi og retning for organisationen både internt og eksternt. Jeg arbejder med at udvikle kommunikationsstrategi, kernefortælling og egentlige forretningsstrategier.  

EKSEKVERING

Jeg fungerer som rådgiver, der klæder kunderne på til at handle selv, og som udførende på debatindlæg, pressemeddelelser, interviews, brochurer, analyser etc.   Det er min erfaring, at det altid er en fordel - men ikke altid en selvfølge – med en stærk sammenhæng  mellem det strategiske og eksekverende niveau i opgaveløsningen.

Opgaver og ydelser

Jeg løser opgaver i hele Danmark og ingen opgave er for lille, stor, strategisk eller praktisk, da faste samarbejdspartnere og et godt professionelt netværk altid kan sikre de nødvendige kompetencer til den rigtige løsning – og til tiden.  

Af samme grund løser jeg gerne både dele af en større opgave i samarbejde med andre og påtager mig den samlede projektledelse af større opgaver.

Eksempler på opgaver og ydelser inden for:

Kommunikation

Facilitering

Rådgivning

LIDT OM BÆREDYGTIGHED

Tidligere handlede bæredygtighed meget om at pleje omdømmet. Så blev der fokus på, hvordan bæredygtighed understøtter den eksisterende forretning, og i dag handler det mere og mere om at udvikle bæredygtige forretninger. 

Bæredygtighed skal altså integreres i kernen – i selve formålet med forretningen. 

Uanset hvordan din virksomhed eller organisation arbejder med bæredygtighed og FN’s verdensmål, vil jeg bestræbe mig på at inddrage begge dele som en naturlig og integreret del af opgaveløsningen. 

EKSEMPLER PÅ KUNDER

SAMARBEJDE
OG FØRSTE MØDE

Hos [erichsen] er det første møde altid gratis. Vi kan mødes hos dig, mig, online eller over telefonen. Det er her vi sammen finder ud af, om jeg kan hjælpe dig og din organisation. Det betyder, at jeg har brug for at stille en masse spørgsmål, så jeg kan blive klogere på, hvordan opgaven kan løses, og om jeg er den rette til hjælpe. Og det skal du ikke betale for.  

Som kunde faktureres du kun for den reelle tid, hvor der leveres rådgivning og anden opgaveudførsel, og jeg giver gerne et fast tilbud på en opgave, så begge parter kender rammen for samarbejdet, inden vi går i gang. Ved længere samarbejdsforløb kan der aftales en månedlig ramme, eller en ordning med et klippekort.   

Ofte får du som kunde mest for pengene ved at være åben om, hvad dit budget er, så vi sammen kan finde frem til den optimale indsats frem for at begge parter skal bruge tid og energi på at gætte priser. Tid og energi der er bedre brugt på at løse opgaven.   

Kontakt mig for at høre mere. 

DAVID ERICHSEN
david@erichsencom.dk
31409985

Jeg har siden 2017 i regi af min virksomhed [erichsen] hjulpet kunder med kommunikation og rådgivning. Før det har jeg arbejdet med kommunikation i uddannelsessektoren blandt andet som kommunikationschef i Danske Professionshøjskoler, og derudover som konsulent, journalist, redaktionssekretær og redaktør.

Mit teoretiske fundament er en uddannelse til journalist suppleret med efteruddannelser i kommunikation, filosofi og ledelse – blandt andet en master i Corporate Communication (EMCC) – og derudover en lang række kurser, faglige netværk, faglitteratur og generel nysgerrighed.

Udover [erichsen] er jeg:
Founder og partner i MediaRadar – en kildeportal til Folkeskolen
Founder og partner i BILDUNG Crowd Consulting (lanceres 2022)
Vært på POOM – en podcast om uddannelse

Se mere på Linkedin