+45 31 40 99 85 david@erichsencom.dk

KOM TÆTTERE PÅ DINE MÅL

Uanset hvad du vil, så øges dine chancer, hvis du styrker din position i forhold til beslutningstagere, politikere, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og andre væsentlige interessenter.

Måske sker det bedst ved at præge en dagsorden gennem medierne, systematisk interessevaretagelse, øge kendskabet til dit brand, udvikle et projekt, eller hjælpe en forandring på vej. God kommunikation handler om at fokusere på de aktiviteter, som bidrager til at nå dine mål.

Det er det, jeg kan hjælpe dig med..

Erichsencom

KOMMUNIKATION, RÅDGIVNING OG UDVIKLING

I min virksomhed [erichsen] arbejder jeg med kommunikation, rådgivning og udvikling på både strategisk og praktisk niveau.

Jeg tror på værdien i dybe professionelle relationer og investerer derfor tid og energi på at forstå opgaven og mine kunder, som jeg altid arbejder tæt sammen med om opgaven.

Et professionelt værdiskabende samarbejde kræver viden om de sektorer og brancher opgaverne løses i. De områder jeg har et særligt kendskab til og arbejder mest indenfor, er uddannelse, forskning, entrepreneurship og det maritime Danmark.

TILGANG TIL OPGAVEN

Formålet med kommunikation er altid at understøtte en sag, vision, strategi eller forandring. Kommunikation må aldrig blive et mål i sig selv – og det udgås bedst med den rigtige balance mellem analyse, strategi, planlægning og eksekvering. Du skal med andre ord være sikker på både diagnose og behandling, før kuren sættes i værk. Ikke omvendt.

ANALYSE

Til analyser arbejder jeg med semistrukturerede interviews, journalistisk interviewteknik, spørgeskemaer og researchbaserede input. Forskellige metoder, der fleksibelt kan kombineres, skaleres og tilrettelægges det aktuelle behov for viden. Produktet kan fx være en interessent- eller markedsanalyse.

STRATEGI

En kommunikationsstrategi eller en kernefortælling er ikke kun en skriveøvelse, men en proces, som rigtigt tilrettelagt forankrer strategi og retning for organisationen både internt og eksternt. Jeg arbejder med at udvikle både kommunikationsstrategier, kernefortællinger, projekter og forretningsstrategier.

EKSEKVERING

Jeg rådgiver og klæder kunder på til at handle selv, og er udførende på pressearbejde, markedsføring, analyser projektledelse, etc. Det er min erfaring, at det er en fordel – men ikke altid en selvfølge – med en stærk sammenhæng mellem det strategiske og eksekverende niveau i opgaveløsningen.

ANALYSE

Til analyser arbejder jeg med semistrukturerede interviews, journalistisk interviewteknik, spørgeskemaer og researchbaserede input. Forskellige metoder, der fleksibelt kan kombineres, skaleres og tilrettelægges det aktuelle behov for viden. Produktet kan fx være en interessent- eller markedsanalyse.

STRATEGI

En kommunikationsstrategi eller en kernefortælling er ikke kun en skriveøvelse, men en proces, som rigtigt tilrettelagt forankrer strategi og retning for organisationen både internt og eksternt. Jeg arbejder med at udvikle både kommunikationsstrategier, kernefortællinger, projekter og forretningsstrategier.

EKSEKVERING

Jeg rådgiver og klæder kunder på til at handle selv, og er udførende på pressearbejde, markedsføring, analyser projektledelse, etc. Det er min erfaring, at det er en fordel – men ikke altid en selvfølge – med en stærk sammenhæng mellem det strategiske og eksekverende niveau i opgaveløsningen.

Erichsen yedlser

Ordstyrer til demokratiets folkemøde. Debat om takt og tone på sociale medier med (fv) Lisbeth Knudsen, strategidirektør Altinget og Mandag Morgen, Louise Petterson, indholdschef på TV2OJ og Martin Ruby, talsmand i Norden for Facebook /Meta

OPGAVER OG YDELSER

[erichsen] løser opgaver i hele Danmark, og ingen opgave er for lille, stor, strategisk eller praktisk, da faste samarbejdspartnere og et opdateret, professionelt netværk altid kan sikre de nødvendige kompetencer til den rigtige løsning – og til tiden. Af samme grund løser jeg gerne både dele af en større opgave i samarbejde med andre og påtager mig den samlede projektledelse af større opgaver. Eksempler på opgaver og ydelser:

Kommunikation

 • Journalistisk interview og artikelskrivning
 • Content Marketing
 • Brochurer, magasiner, foldere
 • Podcast – koncept, interview og værtsrolle
 • Debatindlæg – udarbejdelse og afsætning
 • Monitorering af dagsordner
 • Effektiv deltagelse på folkemøder

Facilitering

 • Udviklingsforløb i organisationer
 • Bestyrelsesseminar
 • Ordstyrer på debatter til fx folkemøder
 • Workshops for ledergrupper
 • Onlinefacilitering
 • Samtaleinterview
 • Strategiprocesser

Rådgivning

 • Udarbejde forretningsstrategi
 • Projektudvikling og fondsansøgning
 • Interessentanalyse
 • Interessevaretagelse
 • Kommunikationsstrategi
 • Kernefortælling
 • Ledelses- og organisationsudvikling
Bæredygtighed skal integreres

BÆREDYGTIGHED SKAL INTEGRERES

I dag skal bæredygtig integreres i selve formålet med forretningen. Det er ikke en særskilt indsats. Det samme gælder for din kommunikation om bæredygtighed.

[erichsen] hjælper din virksomhed eller organisation med at integrere bæredygtighed som en naturlig del af både den konkrete og strategiske fortælling.

KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Følgende er eksempler på institutioner, virksomheder og organisationer, [erichsen] løser opgaver for og samarbejder med.

KOM GODT I GANG

Hos [erichsen] er det første møde altid gratis. Det er her vi sammen finder ud af, om jeg kan hjælpe dig og din organisation. Det betyder, at jeg har brug for at stille en masse spørgsmål, så jeg kan blive klogere på, hvordan opgaven kan løses, og om jeg er den rette til hjælpe. Og det skal du ikke betale for.

Som kunde faktureres du kun for den reelle tid, hvor der leveres rådgivning og anden opgaveudførsel, og jeg giver gerne et fast tilbud på en opgave, så begge parter kender rammen for samarbejdet, inden vi går i gang. Ved længere samarbejdsforløb kan der aftales en månedlig ramme, eller en ordning med et klippekort.

Ofte får du som kunde mest for pengene ved at være åben om, hvad dit budget er, så vi sammen kan finde frem til den optimale indsats frem for at begge parter skal bruge tid og energi på at gætte priser. Tid og energi der er bedre brugt på at løse opgaven.

Kontakt mig for at høre mere.

Kontakt

DAVID ERICHSEN
david@erichsencom.dk
+45 31409985

Siden 2017 har jeg i min virksomhed [erichsen] hjulpet kunder med kommunikation, rådgivning og udvikling. Jeg har tidligere arbejdet i uddannelsessektoren som kommunikationschef, pressechef og chefkonsulent, og før det som journalist, redaktionssekretær og redaktør.

Mit teoretiske fundament er en uddannelse til journalist suppleret med efteruddannelser i kommunikation, filosofi og ledelse – blandt andet en master i Corporate Communication (EMCC) – og en lang række kurser, faglige netværk, faglitteratur og generel nysgerrighed.

David Erichsen

Udover [erichsen] er jeg: